"In ceea ce urmeaza voi scrie despre cea mai mare tara care se intindea din Asia Mica pina in Iberia si din nordul Africii pina dincolo de Scandinavia, tara imensa a Dacilor" - DIONISIE PERIEGETUL 138 d.h. CONCISA, PASIONANTA, CAPTIVANT ILUSTRATA.
O carte pentru cei interesati de istorie dar mai ales pentru cei ce n-au iubit-o pina acum.

luni, 20 iunie 2011

Eminescu si taina Daciei

Mitul dacic

Mitul dacic ocupă în creaţia lui Mihai Eminescu un loc privilegiat. Istoria şi spiritualitatea dacilor, reprezintă pentru el un timp eroic, ce se deapănă într-un spaţiu edenic aflat sub tutela zeului Zamolxe, egalul lui Odin cu care stă personal la masă.

Sub pecetea dacismului, Eminescu exprimă cel mai bine, panorama civilizaţiilor, care, în succesiunea lor pe firmamentul istoriei, evocă poetului motivul „deşertăciunii deşertăciunilor”.

Singurul lucru pe care-l consideră peren, este moştenirea dacică pe care o extinde până în vremea „descălecatelor” şi mai departe,desluşind-o în legendele populare aşa cum a învăţat de la Nicolae Densuşianu, cu care s-a cunoscut la Sibiu.


În spiritul poetic comun epocii sale, romantismul, prin poeziile sale având ca temă dacismul, Mihai Eminescu se încumetă să scrie o epopee lirică a mitului dacic, care cuprinde istoria de la mitul creaţiei şi până în vremea marilor voievozi români. În această ordine de idei, Dacia mitică rămâne undeva în afara timpului istoric, iar miturile sale devin nişte repere fără de care neamul românesc ar rătăci prin istorie. În conformitate cu adevărul istoric, Dacia lui Mihai Eminescu nu cunoaşte barbaria!

De multe ori romanitatea atât de elogiată de istoricii noştri oficiali este raportată la dacism, prin acest antagonism punându-se în valoare nu numai vechimea exemplară a civilizaţiei dacice ci şi decadenţa „Imperiului Lumii” – Roma.

În viziunea eminesciană, Roma devine o civilizaţie coruptă, perimată şi sortită pieirii. În antiteză, Dacia, apare purificată prin jertfă de sânge, hărăzindu-i-se un viitor ce transpare în poezia „Ce-ţi doresc eu ţie dulce Românie”.

Cucerirea romană nu are efecte benefice asupra Daciei, cuceritorii fiind supuşi blestemului lui Decebal, si prin aceasta, a întregului popor dac, păstrător al legii şi datinii străbune.

În dacismul lui Mihai Eminescu, se face o disociere clară între lumea romană şi cea a dacilor hiperboreeni prin „Dunărea bătrână” care desparte cele două civilizaţii antagonice.

Prin toate cele prezentate până acum despre dacismul lui Eminescu se poate observa că el este în perfectă consonanţă cu istorici ca A.D. Xenopol şi N. Densuşianu, care au ridicat civilizaţia dacică străveche pe cele mai înalte culmi ale gloriei.

Eminescu evocă figura Dochiei, divinitatea supremă a Daciei, ipostaza feminină a lui Zamolxe, sub forma, sorei sau fiicei lui Decebal. Aceasta este o viziune încifrată, mistică, iniţiatică. Rangul de rudenie de sânge de ordinul întâi dintre Decebal şi Dacia se datorează unirii destinului regelui dac cu destinele ţării, întrucât această divinitate reprezenta chiar pământul vechii Dacii.

Ca şi în legendele populare, Dochia este amintită de Eminescu sub diverse nume: Crăiasă, Zână sau Regină, toate ceste titluri însumând mitologia antică cu privire la Dochia.

În ipostaza de Zeiţă Regină, având-o ca model pe Diana Regina romană, a cărei origine se reduce la Dunărea de Jos, după părerea lui Nicolae Densuşianu, Dochia apare în Memento Mori

Sara sunã-n glas de bucium şi cerboaicele albe-n turme
Prin cărările de codru, de pe frunze-uscate umbre
Vin rupând verzile crenge cu tălăngile de gât;
Şi în mijlocul pădurii ocolesc stejarul mare
Pân' din el o-mpãrãteasã iese albã, zâmbitoare,
Pe-umăr gol doniţă albã stemã-n pãrul aurit

Alteori Dochia apare sub forma zeiţei trace Bendis, patroană a animalelor şi a buciumului ca însemn regal, ca în finalul poemului Sarmis:

Din codrii singuratici un corn părea că sună
Sălbaticele turme la ţărmuri se adună
Din stuful de pe mlaştini, din valurile ierbii
Şi din poteci de codru vin ciutele şi cerbii,
Iar caii albi ai mării şi zimbrii zânei Dochii
Întind spre apă gâtul, spre ceruri nalţă ochii

Ceea ce este interesant, este faptul ca această zeiţă personificare a Daciei, apare în poezia „Strigoii” în ipostaza Fecioarei Maria cu pruncul:

El (Arald) vede de departe pe scumpa lui Mărie
Şi vântul sună-n codri cu glas duios şi slab

………………………………………………….

Călări ei intră-nuntru şi porţile recad
Pe veci pierită-n noaptea măreţului mormânt
În sunete din urmă pătrunde-n fire cânt
Jelind-o pe Crăiasa cu chip frumos şi sfânt
Pe-Arald copilul rege al codrilor de brad

Aceeaşi zeitate apare şi în poezia Rugăciune, apărută în 1880, identificată de această dată clar, cu Fecioara Maria:

Crăiasă alegându-te,
Îngenunchem rugându-te,
Înalţă-ne , ne mântuie
Din valul ce ne bântuie,
Fii scut de întărire
Şi zid de mântuire,
Privirea-ţi adorată
Asupra-ne coboară
O maică Preacurată
Şi pururea Fecioară
Marie!

Noi ce din mila Sfântului
Umbră facem pământului,
Rugămu-ne-ndurărilor
Luceafărului mărilor
Ascultă-a noastre plângeri,
Regină peste îngeri.
În neguri te arată
Lumină, dulce,clară
O Maică Preacurată
Şi pururea Fecioară
Marie!

Având în vedere această evocare a Dochiei ca Sfanta Maria Fecioară, nu ne mai miră deloc că în ajunul morţii sale, în ospiciul Şuţu poetul şi-a scris pe nisipul din curtea spitalului ultimele cuvinte, care din nou vin să arate că Eminescu este un poet iniţiat: ”Iisus Christos – Regele Daciei”

Surprinzător nu?

Eminescu şi Taina Daciei

Memento mori, este poezia care mă îndeamnă să mă întreb: Ştia, oare, Eminescu mai mult decât spunea? Posibil da! Pentru că în această poezie, Eminescu ne atrage atenţia asupra sacralităţii pământului Daciei cu lux de amănunte.

Iară fluviul care taie infinit-acea grădină
Desfăşoară-n largi oglinde a lui apă cristalină,
Insulele, ce le poartă, în adâncu-i nasc şi pier;
Pe oglinzile-i măreţe, ale stelelor icoane
Umede se nasc din fundu-i printre ape diafane,
Cât uitându-te în fluviu pari a te uita în cer.

Şi cu scorburi de tămâie şi cu prund de ambră de-aur,
Insulele se înalţă cu dumbrăvile de laur,
Zugrăvindu-se în fundul râului celui profund,
Cât se pare că din una şi aceeaşi rădăcină
Un Rai dulce se înalţă, sub a stelelor lumină,
Alt Rai s-adânceşte mândru într-al fluviului fund.

Pulbere de-argint pe drumuri, pe-a lor plaiuri verzi – o ploaie -
Snopi de flori cireşii poartă pe-a lor ramuri ce se-ndoaie
Şi de vânt scutură grele omătul trandafiriu
A-nfloririi lor bogate, ce mânat se grămădeşte
În troiene de ninsoare, care roză străluceşte,
Pe când salcii argintoase tremur sânte [sfinte] peste râu.

Aeru-i văratic, moale, stele izvorăsc pe ceruri,
Florile-izvorăsc pe plaiuri a lor viaţă de misteruri,
Vântu-ngreunând cu miros, cu lumini aerul cald;
Dintr-un arbore într-altul mreje lungi diamantine
Vioriu sclipesc surprinse într-a lunei dulci lumine,
Rar şi diafan ţesute de painjeni de smarald. (…)

Ăsta-i Raiul Daciei veche,-a zeilor împărăţie:
Într-un loc e zi eternă – sară-n altu-n vecinicie,
Iar în altul, zori eterne cu-aer răcoros de mai;
Sufletele mari viteze ale-eroilor Daciei
După moarte vin în şiruri luminoase ce învie -
Vin prin poarta răsăririi care-i poarta de la Rai.

Vedem aici imaginea Paradisului terestru ! Dacia este prezentată ca o legătură între lumi, cerul pământul şi subteranul legându-se în mod armonios în acest spaţiu sacru. Prin aceasta Dacia este ridicată deasupra tuturor celorlalte civilizaţii antice devenind paradisul ideal la care au râvnit toţi (si la care încă mai râvnesc destui). O Dacie paradisiacă, închipuind cetatea Ierusalimului Ceresc aflată cumva în afara timpului, şi pe care poetul o opune celorlalte mari civilizaţii care desemnează panorama deşertăciunilor. O panoramă a deşertăciunilor care ne arată măreţia si decadenţa acestor imperii şi civilizaţii construite de gândirea şi voinţa omului.

În viziunea poetului, Dacia este altceva, este spirit ce se perpetuiază peste timp, deşi cunoaşte decadenţa odată cu ocupaţia romană. Traian , cuceritorul Daciei şi cel care a stricat orânduiala arhaică şi paradisiacă a vechii Dacii, cade însă sub blestemul lui Decebal

- Vai vouă, romani puternici! Umbră, pulbere şi spuză
Din mărirea-vă s-alege! Limba va muri pe buză,
Vremi veni-vor când nepoţii n-or pricepe pe părinţi -
Cât de naltă vi-i mărirea tot aşa de-adânc’ căderea.
Pic cu pic secând paharul cu a degradărei fiere,
Îmbăta-se-vor nebunii – despera-vor cei cuminţi.……………………………………
Moartea voastră: firea-ntreagă şi popoarele o cer.


Addenda (adăugire). Moartea lui Eminescu dictată de structurile puterii

Se ştie foarte mult (deşi uneori prost) despre opera poetică a lui Mihai Eminescu, dar se ştie foarte puţin despre activitatea sa gazetărească, care este cel puţin la fel de prolifică ca şi cea poetică. Această activitate de gazetar, a atras asupra poetului, o campanie mârşava de discreditare pusă la cale de structurile puterii din acea vreme, pentru că Eminescu – o voce îndrăgită şi cu autoritate, punea beţe în roate imperialismului austro-ungar şi celui ţarist.

În presa timpului, şi mai ales în ziarul Timpul, al cărui redactor era, Mihai Eminescu demarează campanii de presă privind chestiunea Basarabiei, ridiculizând guvernul pentru înstrăinarea acestui pământ românesc şi demască politica de deznaţionalizare dusă de guvernul ţarist.

El activează şi în rândul Societăţii „Carpaţii”, militând pentru drepturile românilor din Transilvania.

În acelaşi ziar Timpul, Eminescu denunţa expansiunea catolicismului în România, articol sancţionat cu o notă diplomatică de baronul von Mayr, ambasador al Austro-Ungariei la Bucureşti.

În alt articol, publicat în 1883, realizează un tablou al maghiarizării numelor româneşti în Transilvania, ridiculizându-l Pe Carol I pentru lipsa de autoritate în această chestiune.

Într-un cuvânt, Mihai Eminescu a întreprins tot felul de acţiuni subversive, îndreptate împotriva imperiilor vecine care stăpâneau teritorii ce nu li se cuveneau.

Aceste acţiuni politice ale lui Eminescu, au condus la defăimarea sa şi în cele din urmă, chiar la asasinarea sa de către cei interesaţi să menţină starea de facto în regiunile menţionate.

Mihai Eminescu este luat cu forţa şi internat la ospiciu lansându-se zvonul unui nebunii inexplicabile asociată unei boli venerice (sifilis), activitatea sa gazetărească fiind trecută sub tăcere şi pusă la index de structurile puterii. Titu Maiorescu, îşi aduce şi el aportul ridicând manuscrisele poetului.

În timpul şederii sale în ospiciu, Eminescu este otrăvit lent cu mercur, chipurile pentru a i se trata sifilisul şi moare în disgraţie în anul 1889.

Concluzie: Mihai Eminescu nu a murit de moarte bună, în urma unei boli, fie ea şi venerică ci a fost victima unei maşinaţiuni politice menite să-l discrediteze şi în cele din urmă să-l scoată din circuit!

Noii detractori ai lui Eminescu

În prezent, ne confruntăm cu o problemă gravă, Mihai Eminescu este în continuare supus discreditării, culmea, tocmai de către cei care ar trebui să-l promoveze !

Preşedintele Institutului Cultural Român nu numai că „are ceva” cu poetul nostru naţional, dar are ceva şi cu limba şi cu poporul român !

Iată ce scria dumnealui în volumul Politice apărut la editura Humanitas în 1996: „ Românii nu pot alcătui un popor pentru că valorează cât o turmă: după grămadă, la semnul fierului roşu” sau în altă parte: „feţe patibulare…maxilare încrâncenate… guri vulgare…trăsături rudimentare…o vorbire agramată şi bolovănoasă”.

Toate ca toate, dar când cineva atentează la limbă română, este absolut grav, limba noastră care a fost ridicată pe culmile gloriei de poetul nepereche Mihai Eminescu !
Limba română şi poetul Mihai Eminescu – doua simboluri naţionale care se doresc a fi desfiinţate!

După părerea aceleiaşi „minţi luminate”cu pretenţii elitiste, „româna este o limbă în care trebuie să încetăm să mai vorbim” iar Eminescu devine subit, după ce atâtea generaţii s-au desfătat cu versurile sale „cadavrul nostru din debara”

Cu toate acestea noi ne „încăpăţânăm” să ne vorbim limba aşa cum o fi ea, să fim un popor, bun rău cum om fi, şi să-l ţinem în viaţă pe Mihai Eminescu citindu-i poeziile (sâc!)

Dacă în România noastră ni se face o „propagandă” de asemenea fel, atunci nu trebuie să ne mai mire faptul că anumite voci iredentiste fac „gargara”. Un anume Nagy Joszef Barna, preşedinte al Organizaţiei Tinerilor Maghiari, într-un cotidian maghiar din Oradea spune:” Dacă opera lui Eminescu nu ar fi obligatorie în programa şcolară sau dacă nu s-ar găsi unii profesori maghiari - ca acesta (directorul adjunct de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Oradea- n.n) care să-l comemoreze, nici naiba nu iar citi opera”. Şi termină cu emfază :” Nici un om cu mintea întreagă nu stă să-l citească, în timpul său liber pe Eminescu, dar nici să-i publice opera. Până şi comparaţia este jignitoare pentru un om ca Wass Albert (poet maghiar condamnat pentru crime de război în România anului 1946-n.n) – îmi cer scuze pentru că-i pomenesc pe amândoi pe aceeaşi pagină! – pentru că nu se poate compara un elefant cu un purice bolnav mintal”

Lecturând aceste două pasaje, „elocvente” zic eu, vă întreb pe dumneavoastră, cei care mă citiţi, cum este posibil aşa ceva în România?

Aşa cum arata d-na Cezarina Bărzoi si dl. Ionuş Băiaş (v. Bibliografia): „Asasinarea lui Eminescu a continuat şi continuã şi în prezent prin trecerea sub tăcere a activităţii sale de jurnalism politic, a atitudinilor sale naţionaliste şi anti iudeo-masonice. Continuã prin prezentarea sa în şcoli în mod voit deformat, în ipostazã numai de poet genial, sărac şi fustangiu. Continuã şi prin eliminarea din opera sa poeticã a acelor poezii cu caracter profund naţional, cum ar fi versiunea adevărata a poeziei Doina. Continuã prin atacurile tot mai dese şi abia disimulate ale aşa-zisei elite culturale române. … Dar cel mai mult, continuã prin lipsa noastră de cinstire a marelui român Mihai Eminescu, prin lipsa de informare asupra operei, a luptei şi a dorinţelor sale pentru neamul românesc.”

Mihai Eminescu, poetul nostru nepereche, nu se poate apăra de abjecţiile cu care-l împroaşcă cei ce-l vor acoperit de uitare. E datoria noastră, a celor ce-am ramas, sa-l apărăm, să-i facem cunoscută întreaga operă, să-i pastrăm neîntinată amintirea. E datoria noastră a celor ce credem în viitorul României, să nu-l pierdem nici pe Mihai Eminescu, nici limba română , nici nimic altceva din ceea ce aparţine spiritualităţii şi culturii poporului roman!

Sursa: quadratus

5 comentarii:

 1. Dacia si dacii reprezinta pentru Eminescu radacinile sacre, purificate prin jertfa, ale neamului nostru pe al caror altar a fost si el sacrificat de "dusmanii" cu interese pe cat de marsave, pe atat de criminal infaptuite.
  Sunt profund recunoscator autorului pentru acest articol pe care ar trebui sa si-l insuseasca toti profesorii de limba si literatura romana. A spune copiilor la scoala ca Eminescu a fost nebun este ca si cum Luceafarul ar fi ucis si batjocorit din nou.
  E timpul sa intelegem ca Eminescu a fost un martir nepretuit al nostru si ca jertfa lui trebuie sa ne indemne sa ne "desteptam", sa intelegem cine suntem pentru a putea avea o atitudine demna de roman. Din fericire opera eminesciana nu a fost distrusa ca atatea alte izvoare care vorbeau despre civilizatia si frumusetea morala a stramosilor nostri. Ba mai mult, consider ca opera lui Eminescu merita sa fie mai bine studiata in lumina nemarginitului patriotism care izvoraste adesea, aproape din fiecare vers, fraza de articol ori poveste.
  Curaj!

  RăspundețiȘtergere
 2. Nimic nu s-a schimbat de atunci pana acum din pacate;Dar ne-a ramas speranta care nu moare niciodata si stim ca raul este limitat, urmeaza sa se intoarca roata inzecit. Mizeriile de oameni sunt putzini, ni se pare ca sunt multi pt. ca ne lovim de ei zilnic pt. ca sunt pusi in locuri cheie. Eminescu traieste vesnic in fericire !

  RăspundețiȘtergere
 3. Am aflat cite ceva despre filosofia marelui nostru poet de la citeva persoane care au avut timpul si placerea sa-i studieze opera.io,din pacate imi aloc timpul ca sa muncesc pentru a-mi plati dreptul la viata catre statul roman.asa m-au educat parintii:sa nu fur,sa nu mint sa nu insel.s-apoi consider ca adevarata cunoastere nu se dobindeste la scoala.scoala e numai punctul de pornire esential.cunoasterea se dobindeste prin traire.sa traiesti in anumite locuri,in preajma anumitor oameni,sa participi activ la evenimente.asa era pina la aparitia internetului.acum,noi oamenii nu mai impartasim cunoastere direct cum ar fi normal:de la tata la fiu,de la intelept la tinar,de la maestru la ucenic.prin prezentarea cu toate mijloacele,dintre care si cuvintul(nu cel mai important).cine stie a scrie,da o face in scris.astazi toti scriem,numai foarte putini stim.multi sustinem cauze pe care le consideram de sustinut,putini avem habar ce e si cum se sustine o cauza.pina nu demult respingeam ideea unora cum ca diavolul ar fi printre noi.ma foloseam de argumentul ca Dumnezeu n-ar permite asa ceva.azi,cind ma uit la fetele oamenilor din metrou,parca nu mai sint asa sigur.sint sigur insa ca planul de pace mondiala nu va putea niciodata aplicat pe strategia dorita de mintile luminate ale omenirii.si asta nu pentru ca noi,multii,fie vrind fie nevrind l-am putea impiedica.ci pentru ca exista un Mihai Eminescu,un Mircea Eliade,un Constantin Brincusi.Si fiecare popor isi are Oamenii sai.Niciodata(oricit timp ar aloca ei punerii in aplicare a planului:2000-3000 ani)omenirea nu va fi altceva decit ceea ce a fost menita a fi.Constiinta generala nu va putea fi modelata nici prin geneza,nici prin educatie,nici prin indobitocire,prin nimic.Pentru ca are in compunerea sa particula divina inaccesibila omului.istoria se va repeta,omul se va transforma,planeta mama se va transforma la infinit.termenul de ciclu nu e exact matematic.asa cred io.

  RăspundețiȘtergere
 4. Mihai Eminescu spune că
  Daniel Roxin MINTE CU NERUŞINARE !

  Motto :
  "Patriotismul nu este numai iubirea pământului în care te-ai născut ci, mai ales,
  iubirea trecutului,
  fără de care nu există iubire de ţară. "

  Mihai Eminescu

  „CINE CONTROLEAZĂ TRECUTUL CONTROLEAZĂ ŞI VIITORUL.
  Cine controlează prezentul controlează ŞI trecutul”.
  "1984 "-George Orwell  Parcă presimţind că OCUPANŢII RUŞI vor folosi în viitor MINCIUNA VICLEANĂ A « DACISMULUI »OPUS ROMÂNISMULUI pentru A NE DEZBINA şi controla,Eminescu scria pentru eternitate,pentru a le da peste boturile de viperă tuturor « ROXINILOR» :

  „... Nici mai este astăzi chestiunea originii noastre, abstrăgând de la
  împrejurarea că o asemenea interesantă chestiune nu este de nici o importanţă.
  Daci sau romani, romani sau daci, e indiferent:
  SUNTEM ROMÂNI ŞI PUNCTUM.
  Nimeni n-are să ne înveţe ce-am fost sau ce-am trebui să fim;
  voim să fim ceea ce suntem: ROMÂNI.”

  -Mihai Eminescu(1876)
  Ai băgat la cap toxinKGB perfid?
  Iată în seama cui dacizatoriiKGB au pus ÎN MOD TICĂLOS şi MINCINOS planul înfăptuirii « Daciei Mari ».
  Iată care este numele SFÂNT al ţării pe care încă de la 17 ani tânărul Eminescu o adora.Să fi fost «Dacia»?

  ****"Ce-ţi doresc eu ţie, DULCE ROMÂNIE"****

  "Ce-ţi doresc eu ţie, DULCE ROMÂNIE,
  ŢARA MEA de glorii, ŢARA MEA de dor,
  Braţele nervoase, arma de tărie, La trecutu-ţi mare, mare viitor!
  Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,
  Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
  Căci rămâne stânca, deşi moare valul,
  DULCE ROMÂNIE, asta ţi-o doresc."-Mihai EMINESCU

  Dar de la ce trebuie să ne abată atenţia MANIPULAREA şi DIVERSIUNEA « DACISMULUI » ?

  "RUSIA VOIEŞTE SĂ IA Basarabia cu orice preţ: noi nu primim nici un preţ.
  Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vindem nimic !
  ROMÂNUL care ar cuteza să atingă acest principiu ar fi un vânzător.»
  (Mihai Eminescu, (“Cestiunea retrocedarii…”), Timpul, 10 februarie 1878, in Opere, vol X, Ed. Academiei, 1989, p.46)

  Tot Eminescu explica STRATEGIA RUSEASCĂ a “MOLDOVENISMULUI”,PRECURSORUL “DACISMULUI”,
  prin care LI S-A SPĂLAT CREIERUL ROMÂNILOR basarabeni:

  " Pentru ca să ne ia individualitatea, Rusia ar trebui să ne dea alta în schimb, şi, cel puţin deocamdată, nu suntem copţi pentru o asemenea degenerare.
  Ruşii s-au încredinţat că această libertate este primejdioasă numai pentru dânşii şi pentru aceasta au închis graniţele ermeticeşte şi au curmat atingerea între ROMÂNII de peste Prut şi restul POPORULUI ROMÂN.
  De atunci şi până acum măsurile silnice pentru STÂRPIREA ROMÂNISMULUI se iau fără de curmare.
  Administraţia, biserica şi şcoala SUNT CU DESĂVÂRŞIRE RUSEŞTI, încât este oprit a cânta în ziua de Paşti "Hristos a înviat" în ROMÂNEŞTE.
  Nimic în limba ROMÂNEASCĂ nu se poate scrie; nimic ce e scris în limba ROMÂNEASCĂ, nu poate să treacă graniţa fără de a da loc la presupusuri şi persecuţiuni; ba oamenii de condiţie se feresc de a vorbi în casă ROMÂNEŞTE, pentru ca nu cumva o slugă să-i denunţe; într-un cuvânt, orice manifestaţie de viaţă ROMÂNEASCĂ e oprită, rău privită şi chiar pedepsită.”
  (Mihai Eminescu – « ROMÂNIA în luptă cu panslavismul”)

  Mihai Eminescu -
  Doina

  "De la NISTRU pân' la Tisa
  Tot ROMÂNUL plânsu-mi-s'a,"

  Alo,tovarăşe manipulator toxinKGB,CUM AI ÎNDRĂZNIT măcar să-l citezi pe ROMÂNUL Eminescu în sprijinul MINCIUNILOR TALE NERUŞINATE ?

  "SUNTEM ROMÂNI,
  VREM SĂ RĂMÂNEM ROMÂNI
  şi cerem egală îndreptăţire a naţiunii noastre." - Mihai Eminescu :


  Şi pentru că adulatorii naivi ai tovarăşului toxinKGB sunt complet ORBIŢI de VENINUL « DACIC » ANTI-ROMÂNESC să îl cităm din nou pe Eminescu.
  O fi acelaşi Eminescu ,cel cu « Planul Daciei Mari » ?

  RăspundețiȘtergere
 5. Atenţie :
  « DACISMU` pentru noi
  E MOLDOVENISMU` 2 ! »

  Mihai Eminescu :

  ”Sau ţara aceasta să fie în adevăr ROMÂNEASCĂ, sau nici nu merită să fie.”

  Vă întreb pe voi cei ce ÎNCĂ mai credeţi în MINCIUNILE lui toxinKGB,măcar vă daţi seama PE CE DRUM PERICULOS AŢI APUCAT-O ?
  Vă daţi seama că scopul MANIPULĂRII RUSEŞTI “dacizatoare” este DIVIZAREA ROMÂNILOR,crearea UNEI PRĂPĂSTII DE URĂ RUSEASCĂ între cei ce se cred DOAR “daci” ,cei ce se cred DOAR “romani” şi cei ce ŞTIU CĂ SUNT ROMÂNI?
  Aveţi habar că ACELAŞI LUCRU l-au făcut OCUPANŢII RUŞI în România de Est,peste Prut?
  Prin manipulare au creat UN ZID RUSESC DE URĂ şi DEZBINARE între cei ce au fost manipulaţi să se creadă DOAR « moldoveni » şi cei ce ŞTIU CĂ SUNT ROMÂNI !

  Dar treziţi-vă odată !
  NOI NU SUNTEM DOAR DACI.
  NOI NU SUNTEM DOAR ROMANI.
  NOI SUNTEM ŞI DACI ŞI ROMANI.
  De aceea NOI SUNTEM ROMÂNI.

  Suntem ŞI DACI ŞI ROMANI.
  Unii din străbunii noştri erau DACI ROMANIZAŢI,precum tribunul DAC CU PRENUME ROMANE MARCUS CLAUDIUS Menander, din COHORTA I AELIA DACORUM trimisă să lupte tocmai la Zidul lui Hadrian din provincia romană Britania,la graniţa cu scoţii.
  Alţii erau ROMANI 100% ,chiar DIN ROMA precum Sulpicia Dryantilla,fiică de SENATOR ROMAN-SOŢIA DACO-ROMANULUI CORNELIUS PUBLIUS Regalianus
  Suntem LATINI.
  Ori tocmai asta contestă manipularea RUSEASCĂ a lui toxinKGB.


  “DA,DE LA ROMA VENIM,
  scumpi şi iubiţi compatrioţi,
  Din DACIA Traiană”.-Mihai Eminescu

  Cât de frumos,simplu şi concis a rezumat Eminescu DUALITATEA DACO-ROMANĂ a POPORULUI ROMÂN!
  Dar toxinKGB şi acoliţii lui clocitori de « MINCIUNI TULBURĂTOARE » nu au auzit şi nici nu vor să audă de nici unul din citatele de mai sus.

  Vă daţi seama spre CE ABIS AL NEGĂRII PROPRIEI IDENTITĂŢI NAŢIONALE ROMÂNEŞTI vă duce TEZA MINCINOASĂ a “imposibilităţii ROMANIZĂRII şi LATINIZĂRII dacilor”?
  Chiar nu aţi fost la ora de istorie în care se preda lecţia despre ANTI-ROMÂNUL ROESSLER,ideologul BOZGORILOR care susţinea ACEEAŞI MINCIUNĂ dar folosind altă « pistă » ?
  « Dacismul » ca şi « moldovenismul » sunt ALTE MANIPULĂRI DE TIP ROESSLERIAN.
  Atât.


  Amintiţi-vă povaţă sacră şi testamentara a genialului TITAN ROMÂN,MARTIRUL MIHAI EMINESCU, adresată neamului nostru :

  « POPOR ROMÂNESC!
  DACĂ FIII TĂI AR FI FOST UNIŢI TOTDEAUNA, ATUNCI
  ŞI PĂMÂNTUL TĂU STRĂMOŞESC RĂMÂNEA UNUL ŞI
  NEDESPĂRŢIT.”

  Mihai EMINESCU
  România în luptă cu panslavismul
  Timpul, iunie 1878

  « Tocmai puşi faţă în faţă cu viaţa rusească
  ROMÂNII au început a fi cu atât mai vârtos pătrunşi de farmecul vieţii lor proprii,
  de bogăţia şi SUPERIORITATEA INDIVIDUALITĂŢII LOR NAŢIONALE ;
  tocmai fiind puşi în contact cu ruşii,
  ROMÂNII ERAU MÂNDRI DE ROMÂNITATEA LOR . »


  „De când e SUFLET DE ROMÂN pe faţa pământului,
  ROMÂNUL A FOST MÂNDRU DE A FI ROMÂN,

  şi chiar atunci când lumea
  îl privea cu dispreţ, el îşi cânta doina şi,
  în conştiinţa puterilor pe care le purta în
  sine, privea mândru împrejurul său.

  Sămânţa, din care a răsărit acest
  popor, e nobilă, şi poporul nu va pieri
  decât atunci când ROMÂNII vor uita de
  nobleţea seminţiei lor. ”

  Mihai Eminescu

  RăspundețiȘtergere